drewniany młotek sędziowskiAktualności

Alert podatkowy

JPK na żądanie

Celem usprawnienia kontaktu i ułatwienia otrzymania danych swoich firm nadzorujemy przesyłanie służbom kontrolnym udostępnianie plików JPK na żądanie. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.
Do końca 2022 roku podatnicy, prowadzący księgowość za pomocą programów księgowych obsługiwanych elektronicznie mają obowiązek przesyłania tych plików w formie 6 struktur:
Od 1 stycznia 2023 roku każdy, to prowadzi własny biznes, będzie musiał rozliczać się wyłącznie w formie elektronicznej. Zapisy w ewidencjach, jak np. w ewidencji przychodów czy środków trwałych nie będą mogły być tak jak obecnie prowadzone w formie papierowej.
Struktury JPK wraz z broszurami informacyjnymi znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Krajowy System e-Faktur

Kobieta1 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Regulacje te umożliwiają nadawanie zawężonych uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur przy dużych strukturach podmiotów (posiadających np. kilka oddziałów (zakładów) lub innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych oprócz jednostki macierzystej).

Jednostki organizacyjne danego zakładu lub jednostki wewnętrzne danego podmiotu będą się posługiwały unikalnym identyfikatorem. Jest to identyfikator wytworzony w Krajowym Systemie e-Faktur zawierający numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg znaków numerycznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2023 r.

Ważne

KSeF jest nadal dobrowolnym rozwiązaniem, ale od 1 lipca 2024 r. ma być to obowiązkowy system wystawiania faktur dla większości podatników VAT. Już teraz podatnicy, którzy wkrótce zostaną zobowiązani o wystawiania faktur w KSeF, mogą przetestować ten system oraz przygotować się do wdrożenia tego rozwiązania w praktyce. Najlepiej uczynić to we współpracy z obsługującym podatnika biurem rachunkowym.

MF poinformował, że udostępnił zaktualizowaną wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który obsługuje strukturę logiczną FA(2). Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z KSeF wystawiają e-Faktury wyłącznie w strukturze FA(2). Ma to ułatwić im przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - Dz.U. z 2023 r. poz. 1760
Źródło:

komunikat MF z 1 września 2023 r. pt. "Krajowy System e-Faktur przystosowany do struktury FA(2)" - opubl. na www.mf.gov.pl