Zakładanie działalności gospodarczej

Wszystkich klientów, którzy podjęli decyzję o założeniu działalności gospodarczej, zapraszamy do naszego biura. Świadczymy pomoc i doradztwo dotyczące prowadzenia własnej firmy. Oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące m.in.:

  • sporządzanie biznesplanu;
  • doradztwo finansowe;
  • przygotowanie i wypełnienie dokumentów związanych z dotacjami unijnymi;
  • przygotowanie i wypełnienie dokumentów dla banków i urzędów;
  • usługi związane z BHP.

Nasza firma przeprowadzi klienta przez proces zakładania własnej działalności gospodarczej. W następnym etapie zaoferujemy kompleksową obsługę z zakresu kadr i płac. Powierzając nam swoją księgowość i rachunkowość zyskasz spokój i czas na rozwój nowego biznesu.

Pierwszy krok do założenia działalności gospodarczej

Z naszą pomocą założenie działalności gospodarczej będzie proste i szybkie. Do prowadzenia własnej firmy konieczne jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musi on zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, numer PESEL oraz NIP, miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, określenie przedmiotu działalności zgodnie z PKD, formę opodatkowania, datę rozpoczęcia działalności, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Zadbamy o dokładne, terminowe i rzetelne wypełnienie formalności. Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zapraszamy do siedziby zlokalizowanej w Krakowie na Starym Mieście.