kalkulator na dokumentachObsługa księgowo-podatkowa firm

Obsługa księgowo-podatkowa firm to główny obszar naszej działalności. Prowadzimy rozliczenia przedsiębiorstw zarówno na księgowości uproszczonej, jak i zasadach ogólnych czy też pełnej księgowości. Służymy wsparciem i pomocą dydaktyczną tym, którzy chcąc założyć własny biznes. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące wyboru najdogodniejszej formy prowadzenia księgowości

Outsourcing księgowy

Obsługa księgowa, podatkowa, kadrowa i płacowa to główny obszar naszej działalności. Prowadzimy rozliczenia przedsiębiorstw zarówno na księgowości uproszczonej, zasadach ogólnych czy też pełnej księgowości. Służymy wsparciem i pomocą dydaktyczną tym, którzy chcą założyć własny biznes. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące wyboru formy prowadzenia działalności.

Jesteśmy nowoczesną firmą, zajmujemy się obsługą Klientów zarówno na miejscu w firmie, jak i poprzez nowoczesny systemy zarządzający, umożliwiający outsourcing księgowy i kadrowy, który dostępny jest w zakładce Strefa Klienta.

Pomagamy w zakresie księgowości i prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatkowych na każdym etapie cyklu życia firmy. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy na poziomie eksperckim właściciele współpracujących z nami przedsiębiorstw mogą poświęcić się prowadzeniu ich biznesów, a sprawy rozliczeniowe, w tym również związane z prowadzeniem akt osobowych i naliczaniem płac zostawić profesjonalistom. Pomagamy naszym Klientom w odniesieniu przewagi nad konkurencją, uzyskaniu pozycji lidera, wskazując szanse i zagrożenia oraz ograniczając ryzyko podatkowe.

Pełny zakres usług Biura Rachunkowego BRJ

Księgowość uproszczona

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji JPK-VAT i VAT-UE
 • Roczne sprawozdania PIT-16A i PIT-28
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

 

Księgowość na zasadach ogólnych

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Obliczanie bieżących podatków
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L
 • Prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji JPK-VAT i VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

 

Księgowość pełna

 • Prowadzenie ksiąg Handlowych w biurze przy pomocy program Symfonia Premium
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych w siedzibie Klienta – do uzgodnienia ( obecnie -obsługujemy programy OPTIMA, ENOWA oraz programy autorskie dostosowane do potrzeb działalności
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa,
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych/rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • Monitorowanie rozrachunków
 • Obsługa banków na życzenie Klienta
 • Wyliczanie miesięcznych i rocznych zaliczek na podatek dochodowy (CIT),
 • Prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji JPK-VAT i VAT-UE
 • Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

 

Kadry i płace

 • Prowadzenie teczek osobowych (e-teczki)
  Sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • Nadzór nad przebiegiem zatrudnienia i sporządzanie dokumentacji kadrowych zgodnie z Kodeksem Pracy
 • Rozliczanie urlopów pracowniczych
 • Naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • Sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, PIT 4
 • Prowadzenie rozliczeń PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

 

ZUS

 • Zgłaszanie, aktualizacja , wyrejestrowywanie
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

 

Inne usługi finansowe

 • Sporządzanie biznesplanów
 • Przygotowywanie dokumentów do banków, instytucji kredytowych, leasingowych
 • Opracowywanie dokumentów do dotacji unijnych
 • Współpracujemy z firmami świadczącymi kompleksowe usługi BHP (szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy)
 • Doradztwo finansowe
 • Obsługa bankowa
 • Ubezpieczenia AC,OC

 


 

  Księgowość uproszczona
Księgowość na zasadach ogólnych Księgi handlowe
Karta podatkowa X    
Ryczałt ewidencjonowany X    
Książki przychodów i rozchodów   X  
Księga handlowa     X
Rejestry VAT X X X
Export, WDT,WNT, WDU X X X
Ewidencja Środków Trwałych i WNiP X X X
Ewidencja wyposażenia X X X
Sprawozdania finansowe (bilans RZiS, PK, Cash Flow)     X
Monitorowanie rozrachunków     X
Kadry X X X
Płace X X X
ZUS X X X
Rejestracja działalności X X  
Sprawozdania GUS   X X
Sprawozdania PFRON   X X
Reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym X X X
Reprezentowanie Klienta w ZUS X X X
Księgowość on-line X X X
Faktury on-line X X X